Magda Nakamarra Curtis

Jukurrpa, 76 x 152 cm

No Y015