Walangkura Napanangka (1946-2014)

122 x 170 cm

No 7829